Inglés

Welcome to the English Department!

Here you will find everything you need to know about our subject.

Teachers in the English Department
Year 2021/2022

 

👩🏻‍🏫 Áurea Mª González González (Head of Department)

📨 aurea.gonzlez@educa.madrid.org

👩🏼‍🏫 Esther Moreno Beteta

📨 esthermoreno2015@gmail.com

👩🏻‍🏫 Mª Azucena Trimiño García

📨 azucena.trimino@educa.madrid.org

🧑🏻‍🏫 Marisa Balcazar Baciero

📨 mbalcazarbaciero@educa.madrid.org

🧑🏻‍🏫 Estrella Leonardo Ibarrola

📨 estrellaleonardoibarrola@gmail.com

          👩‍🏫 María Alcocer Bernal (profesora sustituta de Estrella Leonardo Ibarrola)

              📨

👩🏻‍🏫 Beatriz Flores Antón

📨 bfloresanton@educa.madrid.org

👩🏻‍🏫 Margarita García Valiente

📨 margarita.garcia5@educa.madrid.org